Rss Feed
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 1599/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

30/12/2016 Tải về
2 901/QĐ-SGDHN

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên

29/12/2016 Tải về
3 2147/QĐ-TTg

Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.

24/11/2010 Tải về
4 06/2007/TT-BXD

Thông tư 06/2007/TT-BXD, ngày 25 tháng 7 năm 2007. Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

25/07/2007 Tải về
5 66/2011/NĐ-CP

Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

01/08/2011 Tải về
6 88/2012/TT-BTC

Thông tư về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

20/10/2015 Tải về
7 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

Thông tư liên tịch hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

15/05/2012 Tải về
8 31/2012/NĐ-CP

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu chung

12/04/2012 Tải về
9 10/2012/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

26/04/2012 Tải về
10 33/2012/TT-BTC

Chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực XD

01/03/2012 Tải về
1 2  Trang sau
 

Danh mục văn bản

Trang chủ

Giới thiệu

Hỗ trợ khách hàng

Tin tức

Văn bản

Hộp thư

Đăng nhập nội bộ

Quan hệ Cổ đông

Video

Albums

Liên kết web

Tài liệu DIWACO